Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
kontaktpersoner [2021-12-08 19:04] – [Andre roller eller ansvar] robinkontaktpersoner [2022-06-09 20:53] (current) robin
Line 10: Line 10:
  
   * Torgeir Bull   * Torgeir Bull
-  * Remy Røtvold Olsen 
-  * Eirik Flagstad Røsland 
   * Hanne Visdal Bjørnson   * Hanne Visdal Bjørnson
   * Robin Smidsrød   * Robin Smidsrød
 +  * Jan Petter Fadum
 +  * Veronika Mikelsone
 +  * Ingo Weitzenbürger (vara)
  
 ===== Andre roller eller ansvar ===== ===== Andre roller eller ansvar =====
  
-**Publikumskontakt:** Eirik Flagstad Røsland+**Publikumskontakt:** 
  
 **Medlemsregister og adgangskort:** Hanne Bjørnson **Medlemsregister og adgangskort:** Hanne Bjørnson
Line 30: Line 31:
  
 **Nettverk/automasjon verksted:** Robin Smidsrød **Nettverk/automasjon verksted:** Robin Smidsrød
 +
 +**Datamaskiner:** Robin Smidsrød, Krystof Holan
  
 **Laser og CNC:** Hans Uwe Neve **Laser og CNC:** Hans Uwe Neve
Line 35: Line 38:
 **El-verktøy og trevirke: **Remy Røtvold Olsen **El-verktøy og trevirke: **Remy Røtvold Olsen
  
-**3D-printere:** Thomas Smestad+**3D-printere:** Thomas Smestad, Ingo Weitzenbürger
  
-**Markedsføring:** Torgeir Bull+**Markedsføring:** 
  
-**Sosiale medier:** Hanne Bjørnson+**Sosiale medier:** 
  
 **Grafikk/design:** Torgeir Bull **Grafikk/design:** Torgeir Bull
Line 45: Line 48:
 **Vaktliste:** Robin Smidsrød **Vaktliste:** Robin Smidsrød
  
-**Droneklubben:** Eirik Flagstad Røsland+**Droneklubben:** Ikke operativ
  
 **Arcade-maskin:** Krystof Holan **Arcade-maskin:** Krystof Holan
  
-**Sandkasse:** Roy Helge Rasmussen+**Sandkasse:** Roy Helge Rasmussen, Remy Olsen
  
 **Vinylkutter:** Hanne Bjørnson **Vinylkutter:** Hanne Bjørnson
  
-**Miniatyrklubben og airbrush:** Torgeir Bull+**Miniatyrklubben og airbrush:** Ingo Weitzenbürger
  
 **Elektronikk og loddeutstyr:** Hans Uwe Neve **Elektronikk og loddeutstyr:** Hans Uwe Neve