This is an old revision of the document!


Kontaktpersoner

Styret

Styreleder: Stian Skjelstad

Økonomiansvarlig: Jørgen Kvernøy Døhlie

Styremedlemmer:

  • Torgeir Bull
  • Remy Røtvold Olsen
  • Eirik Flagstad Røsland
  • Hanne Visdal Bjørnson
  • Robin Smidsrød

Andre roller eller ansvar

Medlemsregister og adgangskort: Hanne Bjørnson

Skytjenester og servere: Daniel Løvbrøtte Olsen

Nettverk/automasjon verksted: Robin Smidsrød

Laser og CNC: Hans Uwe Neve

El-verktøy og trevirke: Remy Røtvold Olsen

3D-printere: Thomas Smestad

Markedsføring/sosiale medier: Torgeir Bull

Grafikk/design: Torgeir Bull

Vaktliste: Robin Smidsrød

Droneklubben: Eirik Flagstad Røsland

Arcade-maskin: Krystof Holan

Sandkasse: Roy Helge Rasmussen

Vinylkutter: Hanne Bjørnson

Miniatyrklubben og airbrush: Torgeir Bull

Elektronikk og loddeutstyr: Hans Uwe Neve