Epilog Zing24 laserkutter

NB! For å bruke denne maskinen, må du ha opplæring i maskinens funksjoner og HMS-krav. Vanlig bruk av maskinen kan føre til brann.

Metode 1 (den offisielle)

Denne fungerer primært dersom en bruker Coral Draw (ikke gratis tegneprogram), evt andre programmer via pdf export og utskrift via Foxit (pdf viewer). Dette er p.g.a. hvordan Epilog sin printer-driver skal klare å tolke forskjell på raster (tegninger) og vector (at den skal kutte igjennom). Start med å lese Epilog sin howto på hvordan en skal installere printer driver. ETTERPÅ installere du printer driver samt "Job Manager"

https://www.epiloglaser.com/tech-support/zing-drivers.htm

https://www.epiloglaser.com/assets/downloads/driver-instructions/zing-driver-install.pdf

https://www.epiloglaser.com/assets/downloads/manuals/zing-manual-web.pdf

Metode 2 (den uoffisielle)

Bruk VisiCut (http://visicut.org). Dette er en job-manager som en kan importere bl.a. .svg filer direkte inn i, legge ut flere design på samme arbeidsflaten før en etterpå sender de til printeren via nettverk.

Du må legge til ny printer inni VisiCut:

  • Hostname: epilog-laser.folkeverkstedet.com
  • Port: 515
  • BedWidth: 600.0
  • BedHeight: 300.0

Parametere

Kutte igjennom 3mm finer - Power: 100 Speed: 27 Frequency: 500

Kutte igjennom 3mm MDF - Power: 100 Speed: 20 Frequency: 500

Vedlegg

Instruks (påminnelse)

Før du tar i bruk laserkutter, påse følgende:

  1. Laserkutter står på
  2. Kompressor står på (nøkkelbryteren)
  3. Avsug / filter står på (bryteren foran under)

IKKE FORLAT ROMMET MENS LASERKUTTEREN ER I BRUK!

1, 2, 3 lokasjon på laserkutteren