FDM 3D-printer – Ultimaker 3

Dual nozzle med byggevolum på 215 x 215 x 200 mm